מדיניות העוגיות

האתר עושה שימוש ב-"עוגיות" (Cookies), באמצעותן נאסף מידע אנונימי לצורך התפעול השוטף והתקין של האתר, לאימות פרטים, אבטחת מידע וכדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות וכך להקל על שימושך באתר. כמו כן,הנתונים והמידעים שייאספו על-ידי העוגיות עשויים לשמש לשם פרסום מודעות ו/או הצעות למוצרים ולשירותים שונים של החברה בעת ביקורך באתרים של החברה ו/או באתרים אחרים.

העוגיות הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר בעת כניסתך לאתרים, וזאת אם הגדרות הדפדפן שלך מאפשרות זאת. יצוין כי חלק מהעוגיות יימחקו כאשר תסגור את הדפדפן וייתכן שאחרות יישמרו על גבי הכונן הקשיח. העוגיות מכילות מידע מגוון ובכלל זאת גם מידע אישי ומידע מהסוג שנאסף על-ידי החברה כאמור לעיל. יצוין, כי יש והעוגיות מייתרות את הצורך בהזנת פרטייך האישיים מחדש, אם והיכן שתתבקש לכך בכניסות חוזרות לאתרים.
אם ברצונך להימנע מלקבל עוגיות, באפשרותך לחסום את האפשרות על ידי שינוי מתאים בהגדרות הדפדפן שלך. לצד זאת יצוין כי חסימת האפשרות לקבל עוגיות כאמור עשויה להביא לכך שלא תוכל לעשות שימוש בחלק מהשירותים המוצעים באתרים או אף לאפשרות הגלישה באתרים.
עוד יצוין כי ניתן למחוק את העוגיות ממחשבך. ככל שהינך משוכנע שאינך מעוניין שאתרי הארלי דווידסון ישראל והשירותים המוצעים בהם יותאמו להעדפותיך, מומלץ לעשות כן.